Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
Doradztwo Prawne
                             
                             
Zakres proponowanych usług z zakresu doradztwa prawnego ująć można w sposób następujący:                             
                             
1. Wydawanie opinii prawnych, ekspertyz, udzielanie odpowiedzi na pytania oraz doradztwo w tym zakresie,                              
2. Opracowywanie układów zbiorowych pracy, dokumentów stanowiących źródło zakładowego prawa pracy, tj. Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania, Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w terminie odrębnie ustalonym przez strony,                             
3. Przeprowadzanie oceny stosowania i przestrzegania prawa pracy wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i regulacji prawnych zgodnych z obowiązującym stanem prawnym,                              
4. Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcję Pracy w sprawach wynikających ze stosunku pracy, w tym w szczególności udzielanie odpowiedzi na wystąpienia inspektora pracy,                              
                             
                             
Usługi powyższe świadczone są w dwóch formach:                             
1) na podstawie odrębnego zlecenia i są rozliczane każdorazowo wg. stawki za godziny czynności prawnej;                             
2) w oparciu o stałą umową ryczałtową na świadczenie pomocy prawnej.                              
                             
W ramach stałej umowy będziemy zobowiązani między innymi do przeprowadzenia auditu, wydawania ekspertyz, opinii prawnych, konsultacji telefonicznych, projektowania odpowiedzi na wystąpienia inspektora pracy. Będziecie też Państwo otrzymywać od nas kwartalnik pt. Prawo pracy w praktyce.                            
Szczegółowe zasady stałej współpracy określa umowa w tej sprawie. Oznacza to, iż zakres i tryb świadczenia pomocy prawnej oraz wzajemne zobowiązania stron wynikają z treści umowy. Istota stałej umowy ryczałtowej przejawia się w tym, iż za stałą comiesięczną stawkę klient otrzymuje kompleksową obsługę prawną w zakresie określonym w umowie, a otrzymane przez nas wynagrodzenie nie jest uzależnione od ilości dokonanych przez nas czynności.                             
                            
W ramach stałej umowy o współpracę pomoc prawną świadczymy m.in. w:                             
                            
Amersham Health                            
Amplico Life S.A.                            
Budimex S.A.                            
Danfoss Sp. z o.o.                            
Marcato Sp. z o.o.                            
McDonalds Polska Sp. z o.o.                            
Netia Telecom S.A.                            
Nokia Poland Sp. z o.o.                            
Polkomtel S.A.                            
Ranbaxy Laboratories Ltd                            
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.                            
Statoil Sp. z o.o.                            
Tetra Pak Sp. z o.o.                           


Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1 i 3.15
03-301 Warszawa
tel. 811-50-05
fax: 811-50-04
e-mail: dtskancelaria@dtskancelaria.com.pl

Copyright 2004 Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING & INTERIA.PL