Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
Szkolenia
                             
                             
Specjalizujemy się w seminariach połączonych z warsztatami (zajęciami praktycznymi).                              
Z reguły są to szkolenia dwudniowe.                              
                             
W tej formie były realizowane następujące szkolenia:                             
                             
1) Praktyczne aspekty ostatnich zmian w ustawodawstwie pracy;                             
2) Czas pracy w tym czas pracy kierowców;                             
3) Urlopy pracownicze;                             
4) Czas pracy i urlopy służby zdrowia;                             
5) Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz zawieranie umów cywilnoprawnych.                             
                             
Od 1 września b.r. rozpoczęliśmy nowy rok szkoleniowy.                              
                
 


Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1 i 3.15
03-301 Warszawa
tel. 811-50-05
fax: 811-50-04
e-mail: dtskancelaria@dtskancelaria.com.pl

Copyright 2004 Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING & INTERIA.PL