Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
Wydawnictwo Bessard Consulting
         
OD WYDAWCY I WSPÓŁAUTORA          
         
Pragniemy zainteresować Państwa pozycją niecodzienną: książką potrzebną i przydatną w codziennej pracy pt. Bliżej Unii w prawie pracy.          
Jako autora mogliście mnie Państwo poznać z mojej publicystyki z dziedziny szeroko rozumianego prawa pracy. Regularnie zamieszczam artykuły i porady prawne w Gazecie Prawnej, z którą współpracuję prawie od momentu jej powstania. Jestem też autorem licznych książek z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.          
         
Dzisiaj chciałbym złożyć Państwu ofertę szczególnego rodzaju.          
                           
                             
                             
Otóż nowe regulacje kodeksowe wprowadzają do prawa polskiego przepisy prawa wspólnotowego z zakresu prawa pracy, a zatem następuje harmonizacja naszych przepisów ze standardami unijnymi.         
        
Książka pt. Bliżej Unii w prawie pracy uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.         
Wobec tego jest to ten moment, aby poznać nowe regulacje i właściwie je stosować.        
        
W książce pt. Bliżej Unii w prawie pracy znajdziecie Państwo:        
        
1. Komentarz do zmian w Kodeksie pracy w tym m. in.:        
- wszechstronna analiza nowego ujęcia przepisów w zakresie czasu pracy (planowanie i rozliczanie czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym tj. normy ogólne, wymiar czasu pracy, pojęcie doby, tygodnia pracowniczego, łączny tygodniowy czas pracy, okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego; praca w niedziele i święta oraz sposób rekompensowania tej pracy; nowe ujęcie pracy w godzinach nadliczbowych i w nocy, dopuszczalność stosowania nowo wprowadzonych systemów czasu pracy: skrócony tydzień pracy, praca weekendowa, indywidualny rozkład czasu pracy; modyfikacja w obrębie dotychczas stosowanych systemów czasu pracy)        
- równouprawnienie w stosunkach pracy, czyli kwestie związane z dyskryminacją pośrednią, bezpośrednią i mobbingiem oraz sankcje związane z ich wystąpieniem (odszkodowanie, zadośćuczynienie)        
- stosunek pracy tj. uszczegółowienie umów o pracę i nowe obowiązki pracodawcy z tym związane także w zakresie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy        
- prawo urlopowe        
- nowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (m. in. dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w pracy).        
2. Komentarz do ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika; nowa procedura tzw. zwolnień grupowych oraz zmiana zakresu prawnej ochrony stosunku pracy i wypłaty odprawy pieniężnej.        
3. Komentarz do ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (agencja pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik; ograniczenia w zatrudnianiu tymczasowym).        
        
Jesteśmy praktykami i zdajemy sobie sprawę, iż w szczególności pracodawcy niejednokrotnie muszą podejmować sprawne, efektywne decyzje dotyczące różnych obszarów prawa pracy. Na tyle, ile było to możliwe zilustrowaliśmy nowe rozwiązania prawne odpowiednimi przykładami.         
        
Książka zostanie wydana na przełomie grudnia i stycznia, a cena za 1 egzemplarz wynosi 68 złotych plus koszty wysyłki.         
        
        
        
Wyrażam nadzieję, iż oferta zostanie przyjęta przez Państwa z życzliwością.        
        
        
Szanowni Państwo!        
        
Nie zwlekajcie, już teraz zamówcie potrzebną ilość egzemplarzy książki.        
        
NAPRAWDĘ WARTO        
        
        
        
        
        
WYDAWCA         
        
        
Ryszard Bessaraba         


Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING
ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1 i 3.15
03-301 Warszawa
tel. 811-50-05
fax: 811-50-04
e-mail: dtskancelaria@dtskancelaria.com.pl

Copyright 2004 Kancelaria DTS oraz BESSARD CONSULTING & INTERIA.PL